• pl
  • ar
  • de
  • fr
  • gb
  • ru
  • nor

Katalog części zamiennych do betonomieszarek

Informacje dotyczące sposobu korzystania z katalogu przy zamawianiu części zapasowych.

Części i zespoły betoniarek samochodowych ujęte są w tabelach oznaczonych Tabela 1, Tabela 2, itd. oraz na dołączonych do nich rysunkach oznaczonych kolejnymi numerami I, II. Numer tabeli katalogowej odpowiada numerowi rysunku.
Każda tabela katalogowa składa się z sześciu kolumn oznaczonych kolejnymi numerami 1÷6, które zawierają:
– kolumna 1 – numer pozycji zgodny z numerami na rysunku,
– kolumna 2 – numer konstrukcyjny części lub zespołu, numer normy,
– kolumna 3 – numer indeksu (numer wg specyfikacji asortymentowej producenta),
– kolumna 4 – nazwa części/zespołu,
– kolumna 5 – ilość części w zespole ujętym w danej tabeli,
– kolumna 6 – uwagi.

Zamawianie części

Przy zamawianiu części i zespołów należy podać następujące dane:
1) numer konstrukcyjny (kolumna 2),
2) numer indeksu (kolumna 3),
3) nazwa części/zespołu (kolumna 4),
4) typ betoniarki i typ podwozia samochodowego,
5) numer tabeli, w której występuje zamawiana część,
6) numer fabryczny betoniarki i rok produkcji.

Otwórz katalog

 

Masz jakieś pytania?
Skontaktuj się z nami